Download Terms and Conditions in PDF format.

Betingelser og vilkår


Før du indvilliger i at deltage i Partnerprogrammet ("Programmet"), bør denne partneraftale ("Aftalen") læses nøje af personen eller en repræsentant for personen, der indgår i aftalen (herefter "du", "dig", "din" eller "Partneren"). Den fastsætter betingelser og vilkår for forholdet mellem Rational Group (herefter "Rational", "os", "vi" eller "vores") og dig, der lader dig blive en partner af Rational og markedsføre og promovere vores Site(s).

Ved at klikke "Jeg accepterer"-knappen herunder, accepterer og indvilliger du i betingelserne og vilkårene fremsat i denne Aftale, der kan opdateres eller modificeres fra tid til anden i henhold til betingelserne fastsat heri, og Aftalen udgør en lovligt bindende aftale mellem dig og Rational, der eksisterer i samme virksomhedsgruppe som enhederne, der ejer og driver Sitene ("Operatørerne").

 

 1. Præambel og definitioner
  • Når de optræder i denne Aftale, har disse termer følgende betydning:
  • Bud betyder de samlede beløb satset på alle casino-spil på FTP Sitet af en Kvalificerende FTP-spiller.

  • Casino-udgifter betyder i forhold til casino-spil, der er tilgængelige på FTP-sitet, summen af: (i) Fair Value-justeringer, (ii) bonusser og promotinelle summer givet til spilleren, (iii) ikke-indløselig indkomst (inkl. charge-backs, betalingstilbageførelser, osv.), (iv) en fastsat pris (der repræsenterer den gennemsnitlige indløsningsværdi af hvert FTP) bestemt af Rational for hvert FTP optjent af en spiller på FTP-sitet, (v) et fastsat beløb til juridiske, markedsførings- og driftsomkostninger; og (vi) rimelige betalingsbehandlingsgebyrer betalt af Rational til tredjeparter i forbindelse med spillernes ind- og udbetalinger.
  • Klub betyder en klub oprettet i Home Games.
  • Klubmanager betyder en Internet-bruger, der opretter en Klub.
  • Medlem betyder en Internet-bruger, der er medlem af en Klub, men ikke er Klubmanager.
  • Kommission er beskrevet i detaljer i Paragraf 4.1 herunder.
  • CPA-kommission betyder kommission beregnet på bases af antallet af kvalificerede pokerspillere per måned.
  • Effektiv dato betyder datoen, du indtræder i denne Aftale.
  • Udgifter betyder Poker-udgifter og, hvor det er relevant, Casino-udgifter.
  • Fair Value-justeringer betyder justeringer i forbindelse med casino-spil tilgængelige på FTP-sitet, inkl. som resultat af (a) beskatning, afgifter eller lignende påbudte betalinger opkrævet på omsætning, indbetalinger eller anden spillerdreven aktivitet, og (b) bidrag til jackpot-forsikring, hvor det er relevant, eller lignende justeringer som krævet, så alle berettigelser herunder til Revenue Share, der skal pålægges det gratis beløb til fordeling efter sådanne justeringer.
  • FPPs betyder de loyalitetspoint, der også kendes som "Frequent Player Points" og som gives af Operatøren til Kvalificerede PS-pokerspillere for at spille i real money-turneringer og ring games (her udelukkes, uden begrænsning, FPPs optjent som belønning i turneringer, for at deltage i brugerundersøgelser, kundeserviceoverførsler) under de betingelser, der er offentliggjorte på PS-sitet og som jævnligt opdateres.
  • FTP Brutto Casino-indtægt betyder en Kvalificeret FTP-spillers Bud minus Gevinster.

  • FTP Brutto Poker-indtægt betyder en Kvalificeret FTP-spillers Ring Game Brutto-indtægt og Turnerings Brutto-indtægt optjent fra FTP-sitet.
  • FTP Brutto-indtægt betyder summen af FTP Brutto Poker-indtægt og FTP Brutoo Casino-indtægt.
  • FTP betyder belønningspoint, der også går under navnet "Full Tilt Points", og som gives af Operatøren til Kvalificerede FTP-spillere baseret på Raken taget fra hver hånd og hver Kvalificerede FTP-spillers proportionelle bidrag til Raken.
  • FTP-site(s) betyder de Sites, der er identificeret som værende underlagt Full Tilt Poker-brandet under Sektion 2 af Bilag A.
  • Gruppe betyder Rational samt datterselskaber og holdingselskaber ejet af Rational og alle datterselskaber af disse holdingselskaber, samt alle firmaer tilknyttet Rational inkl. men ikke begrænset til tilknyttede firmaer, der leverer service under varenavnet "PokerStars" og “Full Tilt Poker”.
  • Home Games betyder den online pokertjeneste leveret af Operatøren kaldet Home Games, der er tilgængelig via PS-sitet.
  • Link(s) betyder de bannere, tekstlinks og andre links, der linker til Sitet fra andre Hjemmesider.
  • Markedsføringskoder betyder de unikke alfanumeriske koder, der levers af Operatøren med det formål at spore antallet af unikke Kvalificerede PS-pokerspillere og beregne Partnerens Kommission.
  • Poker-udgifter betyder, i henhold til pokerspil (uanset om det er ring games eller turneringer) på PS-sitet og FTP-sitet, summen af: (i) freerolls, (ii) bonusser eller kampagnebeløb, der gives til spilleren, (iii) ikke-indløselig omsætning (inkl. charge-backs, betalingstilbagetrækninger, osv.), (iv) en fast pris (der repræsenterer den gennemsnitlige indløsningsværdi for hvert FPP eller FTP) fastsat af Rational for hvert FPP eller FTP optjent af en spiller på et PS- eller FTP-site, (v) et fast beløb til juridiske, markedsførings- og driftsomkostninger, (vi) gældende lokale spilafgifter, der påfalder Operatøren (til den på betalingsdagen gældende rate) og/eller (vii) rimelige gebyrer for betalingsbehandling, der spilles af Rational til tredjeparter i forbindelse med spillernes ind- og udbetalinger.
  • Pulje betyder den centrale pulje, der indeholder spillernes indsatser i hver "real money"-pokerspil på Sitet.
  • Program-sitet betyder sitet fundet på http://www.pokerstarspartners.com eller andre sites, der løbende udpeges af Rational.
  • PS Brutto-indkomst betyder den samlede sum af en Kvalificeret PS-pokerspillers brutto Ring Game og turneringsomsætning fra PS-sitet.
  • PS-site(s) betyder de Sites, der er identificeret som værende underlagt PokerStars-brandet under Sektion 1 af Bilag A.
  • Kvalificeret FTP-pokerspiller betyder en Internet-bruger uden en forudgående brugerkonto på et site ejet eller drevet af Operatøren, inkl. en Brugerkonto (med undtagelse af en Brugerkonto på et PS-site), der (i) har adgang til FTP-sitet direkte gennem et Link og downloader og installerer softwaren; (ii) åbner en ny Brugerkonto; og (kun i forhold til CPA-kommission) (iii) tjener, gennem en kontant indbetaling på deres Brugerkonto, det minimum antal krævede FTPs, som oplyst af Rational til Partneren.
  • Kvalificeret spiller betyder enten en Kvalificeret PS-pokerspiller eller en Kvalificeret FTP-spiller.
  • Kvalificeret PS-pokerspiller betyder en Internet-bruger uden en forudgående brugerkonto på et site ejet eller drevet af Operatøren, inkl. en Brugerkonto (med undtagelse af en Brugerkonto på et FTP-site), der (i) har adgang til PS-sitet direkte gennem et Link eller indtaster en Markedsføringskode og downloader og installerer softwaren; (ii) åbner en ny Brugerkonto; og (kun i forhold til CPA-kommission) (iii) tjener, gennem en kontant indbetaling på deres Brugerkonto, det minimum antal krævede FPPs, som oplyst af Rational til Partneren.
  • Rake betyder den del, der tilbageholdes af eller på vegne af Operatøren eller et underfirma fra Puljen.
  • Revenue Share betyder kommission beregnet på basis af månedlig PS Brutto-indkomst eller FTP Brutto-indkomst minus månedlige Udgifter.
  • Brutto Ring Game-indtægt betyder den samlede sum af en Kvalificeret spillers bidrag til Rakes i en Ring Game-hånd, mens han spiller på software downloadet fra Sitet. Enhver Kvalificeret spillers bidrag til Raken bliver bestemt ved at dividere det samlede beløb, som den Kvalificerede spiller har bidraget til Puljen i en Ring Game-hånd med størrelsen af Puljen (forudsat at, i tilfælde hvor Raken begrænses, når Puljen når et fastsat maksimum, størrelsen på Puljen regnes som denne grænse, uanset Puljens faktiske størrelse) i den Ring Game-hånd og gange den med den samlede Rake taget fra Puljen i Ring Game-hånden, uafhængigt af antallet af spillere i den pågældende Ring Game-hånd.
  • Ring Game-hånd betyder de hænder, der er spillet på borde, hvor chips satset repræsenterer specifikke beløb af spillerpenge, der købes med spillernes penge, når de sætter sig til bordet, og som kan indløses til samme værdi ved slutningen af spillet.
  • Site(s) betyder Internet-siderne, som Partneren har ret til at markedsføre og promovere i henhold til betingelserne i denne Aftale, som specificeres i Appendiks A i denne Aftale, og som kan opdateres med jævne mellemrum.
  • Turnering betyder real money-turneringer spillet på Sitet, bestående af hænder spillet ved borde, hvor chipsene ikke har reel værdi, men i stedet bestemmer præmiens størrelse, når turneringen slutter, baseret på forudbestemte kriterier.
  • Turneringsgebyrer betyder gebyrerne inddraget af eller på vegne af Operatøren eller et underfirma fra "buy-ins" betalt af Kvalificerede spillere, der tilmelder sig til en Turnering.
  • Tærskelkommission betyder, afhængig af Sitet:
   (i)         US$75 (femoghalvfjers US dollars); eller,
   (ii)        US$150 (ethundredoghalvtres US Dollars), hvis Partneren modtager Kommission via wire transfer iht. Paragraf 4.4; eller
   (iii)       et tilsvarende beløb i Euro for (i) eller (ii) på datoen for Kommissionsbetalingen.
  • Brutto Turneringsomsætning betyder det samlede beløb af Turneringsgebyrer betalt af en Kvalificeret spiller, mens han spiller Turneringer på software downloadet fra Sitet.
  • Tracker betyder det unikke tracker hyperlink (URL) til Sitet, der levers af Rational til Partneren med det formål at spore antallet af unikke Kvalificerede Pokerspillere og beregne Partnerens Kommission.
  • Varemærker betyder alle varemærker brugt eller registreret eller ansøgt om af Rational eller nogen enhed i Gruppen, inkl. uden begrænsning de varemærker nævnt i Appendiks B, der kan opdateres med jævne mellemrum "POKERSTARS", "POKERSTARS.COM", "FULL TILT POKER", "FULLTILTPOKER.COM", "EPT", "LAPT" og "APPT".
  • Forretningshemmeligheder betyder al(le) know-how, forretningshemmeligheder, markedsføringsinformation, forretningsplaner, markedsinformation, kundelister, netværksklientlister, leverandørinformation, fortrolig information eller anden relateret fortrolig information omhandlende eller relateret til Rationals aktiviteter, inkl. underfirmaer i samme Gruppe.
  • Brugerkonto betyder en personlig spillerkonto på et Site, oprettet iht. gældende betingelser og vilkår for adgang til og brug af Sitet.
  • Hjemmeside(r) betyder de(n) hjemmeside(r) ejet og/eller styret af Partneren, der er indikeret af Partneren som hjemmesider, der er dækket af Programmet.
  • Gevinster betyder den samlede sum af gevinster udbetalt til en Kvalificeret FTP-spiller fra et casino-spil på FTP-sitet.
  • Titler og overskrifter på paragraffer i denne Aftale er udelukkende for at gøre læsningen nemmere, og de har ingen betydning for Aftalens tolkning eller forståelse. Præamblen i denne Aftale udgør en uundværlig del heraf.
  • Hvor konteksten nødvendiggører det, gælder ord i ental også som i flertal og vice versa.
 2. Ansøgning om optagelse i Programmet
  • 2.1For at kunne blive en Partner af Rational skal du indsende en udfyldt Partner-program-ansøgningsblanket.
  • 2.2 Vi gennemser din ansøgning og vil derefter, efter eget skøn, sende dig besked om, om vi accepterer eller afviser din ansøgning om at deltage i Programmet, eller om vi har brug for yderligere information fra dig.
  • 2.3 I det tilfælde, at vi beder om yderligere information fra dig i henhold til Paragraf 2.2 herover, bliver din ansøgning regnet som genindsendt til Rational, og vi gennemser den i sin helhed, hvorefter vi giver dig besked om accept eller afvisning til Programmet, baseret på vores uafhængige skøn.
  • 2.4 Uden på nogen måde at begrænse vores bemyndigelse til at afgøre, om en Hjemmeside er egnet til Programmet, vil vi afvise din ansøgning, hvis vi finder, at noget af indholdet på Hjemmesiden er ulovligt, skadende, truende, ærekrænkende, stødende, chikanerende eller racistisk eller på anden måde anstødeligt, inkl. uden begrænsninger, indhold der er møntet på mindreårige; viser seksuelle, pornografiske eller på anden måde stødende handlinger; indeholder grafisk vold; indeholder diskriminerende indhold (hvorvidt det er baseret på race, køn, religion, nationalitet, etnicitet, seksuel orientering, fysisk handicap eller andet) eller som krænker Operatørens eller andre parters IP-rettigheder.
 3. Udstedelse
  • 3.1 I henhold til betingelserne og vilkårene i denne Aftale giver Rational Partneren, i den tidsperiode, der er beskrevet i Paragraf 8.1, en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at markedsføre Sitet ved at placere Links eller Markedsføringskoder på sin(e) Hjemmeside(r).
  • 3.2 Partneren skal fuldt ud overholde Rationals seneste vejledninger angående brugen af Links og Markedsføringskoder, der bliver offentliggjort på Program-sitet og som indgår i og som del af denne Aftale. Partnerguiden kan fra tid til anden blive ændret efter Rationals skøn, og det er Partnerens ansvar at gennemse Partnerguiden med jævne mellemrum.
  • 3.3 Partneren må ikke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser under denne Aftale, i dele eller helhed, til en tredjepart.
  • 3.4 Partneren anerkender hermed, at intet her i skal regnes for at give eksklusivitet i forhold til at yde tjenester for Rational, og vedkommende skal ikke kræve eller påstå overfor nogen tredjepart at have nogen form for eksklusivitet i sit forhold til Rational i forhold til måden, Partneren promoverer og markedsfører Sitet (inkl. ved at tilbyde bonusser og kampagner til spillerne) på sin(e) Hjemmeside(r).
  • 3.5 Partneren accepterer og indvilliger i, at:
   1. følgende personer ikke må regnes for Kvalificerede spillere:
    1. nære familiemedlemmer af Partneren og andre medlemmer af samme husstand som Partneren; og/eller
    2. ansatte af eller konsulenter permanent arbejdende for Partneren,
   2. han ikke må oprette en Brugerkonto med sine egne Links eller Markedsføringskoder, og han må ikke personligt regnes som Kvalificeret spiller.
  • 3.6 Linket og Markedsføringskoden leveres til Partneren til brug af Partneren som beskrevet i betingelserne i denne Aftale, og Partneren er forbudt fra at give Linket og/eller Markedsføringskoden til nogen tredjepart.
  • 3.7 Partneren anerkender, at intet, hverken denne Aftale eller andet, på nogen måde pålægger Rational eller Operatøren nogen pligter om at drive et Site, og at Operatøren driver Sites i forskellige markeder udelukkende baseret på deres skøn.
 4. Indbetaling
  • 4.1 Underlagt Partnerens overholdelse af betingelserne i denne Aftale, påtager Rational sig at betale Partneren en kommission, der enten er CPA-baseret eller Indtægtsdel-baseret, som beskrevet af Rational i bekræftelsen af aPartnerens ansøgning om optagelse i Programmet ("Kommissionen"). For at fjerne al tvivl og i henhold af beregningen af Kommission baseret på Revenue Shares inkluderer FTP Brutto-indtægten kun FTP Brutto Casino-indtægt for spillere, der blev Kvalificerede FTP-spillere på eller efter datoen, hvor casino-spil blev tilgængelige på FTP-sitet i den retskreds, som spilleren er bosat eller befinder sig i, når han/hun bliver Kvalificeret FTP-spiler.
  • 4.2 For at beregne Kommissionen, henviser Rational til de Trackers og/eller Markedsføringskoder, der bruges af Partneren, og Rational har ikke pligt til at betale Partneren nogen Kommission, hvis Partneren ikke bruger eller fejlagtigt bruger disse Trackers og/eller Markedsføringskoder.
  • 4.3 Partneren indvilliger hermed i, at Rationals beregninger og målinger i forhold til Kommissionen er endelige og ikke til diskussion, med mindre der er tale om en åbenlys fejl.
  • 4.4 Betaling af Kommissionen iht. denne Paragraf 4 skal foretages af Rational til Partneren indenfor 31 dage efter slutningen på den kalendermåned, Kommissionen opstår, til Partnerens Brugerkonto med undtagelse af Partnere bosat i Italien, Frankrig eller USA, hvor betaling af Kommissionen vil foregå via wire transfer.
  • 4.5 Partneren er kun berettiget til at designere en enkelt Brugerkonto på et PS-site i forhold til at modtage Kommission iht. denne Aftale, med mindre andet aftales med Firmaet.
  • 4.6 Rational er ikke pålagt at foretage betalinger af Kommission, før Kommissionen per Site er lige med eller overstiger Tærskelkommissionen.
  • 4.7 Rational forbeholder sig retten til at gennemse alle Kommissioner for mulig svindel fra Partnerens eller en Kvalificeret spillers side. Hvis Rational med rimelighed finder, at svindel har fundet sted ift. Kommissionen, forbeholder Rational sig til at tilbageholde Kommissionen eller trække et passende beløb fra fremtidige Kommissionsbetalinger. Iht. denne Aftale og som eksempel dækker betegnelsen "svindel" (uden begrænsning) faktiske eller forsøgte (i) tilbageførsler af en Kvalificeret spiller ift. deres indledende indbetaling, (ii) aftalt spil mellem den Kvalificerede spiller og andre spillere på Sitet; (iii) tilbud fra Partneren eller en tredjepart om uautoriserede incitamenter (økonomiske eller ej) til potentielle Kvalificerede spillere (inkl. uden begrænsning deling af Partnerens Kommission gennem promoveringen af Home Games); eller (iv) oprettelsen af flere konti foretaget af Kvalificerede spillere med det formål at misbruge kampagner eller tilbud til spillerne.
  • 4.8 Partneren er ikke berettiget til at modtage nogen Kommission fra Rational for en ny Brugerkonto, der er åbnet via computer eller mobilenhed (inkl. uden begrænsning, desktop computer, bærbar computer, mobiltelefon, PDA, tablet, eller andre former for mobile enheder, der eksisterer nu eller i fremtiden) (hver en "Enhed"), hvis en Brugerkonto tidligere er oprettet gennem brug af sådanne Enheder (med mindre denne ny Brugerkonto er på et PS-site og den gamle var på et FTP-site, eller omvendt), uanset om Partneren var berettiget til at modtage Kommission fra Rational for sådanne Brugerkonti.
  • 4.9 Hvis Rational meddeler en Partner, at en Kvalificeret spiller er blevet valgt af Rational til at være medlem af "Team PokerStars: Pro", "Team PokerStars: Online" eller "FullTiltPoker Professionals", anerkender og accepterer Partneren, at fra kalendermåneden efter meddelelsen herom, vil den Kvalificerede spillere ikke længere være knyttet til Partneren, og Partneren vil ikke længere modtage Kommission baseret på den Kvalificerede spillers aktiviteter.
 5. Repræsentationer og forpligtelser for Partneren
  • 5.1 Partneren angiver overfor Rational, at han har evnen, erfaringen, ekspertisen og ressourcerne til at varetage alle sine forpligtelser nævnt heri.
  • 5.2 Partneren indvilliger i at placere Link(s) eller Markedsføringskoder på sin(e) Hjemmeside(r), at sikre, at Link(s) har rette format og at han ikke laver links fra sin Hjemmeside til Sitet med undtagelse af de sendte Links, med mindre der ligger en skriftlig tilladelse hertil fra Rational.
  • 5.3 Partneren har kun tilladelse til at placere bannere, der udgør en del af Linkene på sin Hjemmeside, ved at linke til bannerserveren, der er stillet til rådighedaf Rational med dette formål, og ikke på andre måder uden forudgående tilladelse fra Rational.
  • 5.4 Partneren accepterer at bestræbe sig på at markedsføre og promovere Sitet på en måde, der stemmer overens med god forretningspraksis og i god tro overfor Rational.
  • 5.5Partneren påtager sig, hvis Kommissionen modtaget fra Rational er baseret på Revenue Share iht. Paragraf 4.1 herover, at skabe mindst 1 (én) Kvalificeret PS-pokerspiller for hvert PS-site, som vedkommende er aktiv på iht. denne Aftale (for Revenue Share skabt fra PS-sites) og 1 (én) Kvalificeret FTP-spiller for hvert FTP-Site, som vedkommende er aktiv på iht. denne Aftale (for Revenue Share skabt fra FTP-sites) per 90 dage.
  • 5.6 Partneren garanterer og påtager sig, at der ikke er nogle juridiske, kommercielle, kontraktuelle eller andre restriktioner, der forhindrer eller kan forhindre ham fra fuldt ud at overholde sine forpligtelser i denne Aftale. Partneren garanterer, hvis der på noget tidspunkt i løbet af Aftalens løbetid skulle ske noget, der forhindrer ham fra at opfylde sine forpligtelser (delvist eller i sin helhed), at notificere Rational øjeblikkeligt, og Rational er berettiget til at annullere denne Aftale med øjeblikkelig virkning, uden varsel og uden krav om yderligere betalinger fra Rational til Partneren efterfølgende.
  • 5.7 Partneren påtager sig og garanterer, at han har vurderet lovene omhandlende sine aktiviteter og forpligtelser, og at han selvstændigt har konkluderet, at han kan indtræde i denne Aftale og opfylde sine forpligtelser uden at bryde gældende lov.
  • 5.8 Uden at fravige fra Paragraf 5.5s generelle natur, anerkender og accepterer Partneren at det er strengt forbudt under udførslen af forpligtelserne i denne Aftale at markedsføre og promovere Sitet til bosiddende i USA, og at ingen personer fra USA må blive en Kvalificeret spiller.
  • 5.9 Partneren påtager sig, at han under udførelsen af sine markedsførings- og promoveringsaktiviteter ift. denne Aftale vil overholde de jurisdiktionelle begrænsninger, der gælder for Sitet, som pålægges af gældende spillelicens for indbyggere i landet, der udsteder spillelicensen, hvor det er lovkrævet under betingelserne i den spillelicens.
  • 5.10 Partneren påtager sig at overholde alle rimlige instrukser fra Rational ift. Partnerens markedsførings- og promoveringsaktiviteter ift Sitet, inkl. uden begrænsning alle instrukser modtager fra Firmaet, der anmoder Partneren om at offentliggøre information på sin(e) Hjemmeside(r) angående nye funktioner og kampagner på Sitet.
  • 5.11 Partneren anerkender, at placeringen af Links på Hjemmesiden og Partnerens opførsel som partner potentielt kan skade Rationals Varemærker, omdømme og goodwill, samt alle enheder i Gruppen, og at Partneren til enhver tid skal opføre sig på en måde, der ikke skader PokerStars' Varemærker, goodwill eller omdømme.
  • 5.12 Partneren påtager sig hermed ikke at modificere Links uden forudgående skriftlig tilladelse fra Rational.
  • 5.13 Partneren påtager sig hermed, at uden skriftlig tilladelse fra Rational, skal han ikke tilbyde incitamenter (økonomiske eller andet) til nogen Kvalificeret spiller, eller potentielle Kvalificerede spillere.
  • 5.14 Partneren indvilliger i, at han alene er ansvarlig for udviklingen, driften og vedligeholdelsen af Hjemmesiderne og for al materiale, der optræder på Hjemmesiderne. Partneren skal sikre, at intet materiale, der optræder på Hjemmesiden, kan resultere i, at Hjemmesiden fejlagtigt regnes for en del af Sitet, eller der består af intellektuel ejendom tilhørende andre, hvor Partneren ikke har tilladelse til at bruge den, information, der er skandaløst, svindelagtigt eller stødende eller anden information, der kan føre til retslige handlinger. Partneren skal holde Rational og dennes funktionærer, anpartshavere, ansatte, direktører, agenter og efterfølgere fri for alle tredjepartskrav, -handlinger, -søgsmål, -skader, -tab, -forpligtelser og udgifter (inkl. uden begrænsning advokatsalær), ift. udviklingen, driften, vedligholdelsen og indholdet på Hjemmesiderne.
  • 5.15 Partneren skal afholde sig fra at markedsføre Sitet på en måde, der er i konkurrence med Rational og/eller Gruppens egne markedsføringsbestræbelser, med mindre Partneren har modtaget forudgående, skriftlig tilladelse på forhånd. Som eksempel bliver følgende aktiviteter regnet som aktiviteter, der, hvis udført af Partneren, er i konkurrence med Gruppens egne markedsføringsbestræbelser, og de er forbudte ifølge denne Aftale: (i) placering af Links på nogen Internetside, hvor Gruppen placerer reklamer for Sitet; (ii) placering af et Link på nogen Internetside ud over Hjemmesiderne; og (iii) promovering af Sitet af dig ved hjælp af keyword advertising i Internet søgemaskiner. Et brud på de foregående bestemmelser udgør et brud på denne Aftale, og Rational forbeholder sig den fulde ret til (i) at opsige Aftalen øjeblikket, hvis Partneren bryder den, og (ii) at tilbageholde fra Partneren al Kommission optjent gennem sådanne aktiviteter.
  • 5.16 Partneren må ikke udgive sig for at være eller repræsentere Rational, alle Gruppe-medlemmer eller dennes agenter, ansatte eller professionelle pokerspillere på nogen fora, inkl. sociale netværk.
  • 5.17 Partneren skal, på Rationals anmodning, forsyne Rational med personlige dokumenter (for eksempel en kopi af Partnerens pas eller anden gyldig ID) eller, hvis Partneren er et firma, med firmadokumentation, som Rational kan specificere for at tillade Rational at overholde sine kunde- og forretningsforpligtelser i henhold med gældende pengehvidevaskningslove og -bestemmelser.
 6. Yderligere forpligtelser som Partner – Home Games
  • 6.1 Home Games iver spillerne mulighed for at invitere gode venner og medlemmer af lukkede sammenslutninger til at spille home games uanset deres lokation. Essensen i Home Games betyder, at en spiller kan vælge at dyste i ring games og turneringer fordelt på et stort udvalg af pokervarianter, så spilleren kan dele belejlige, sjove og spændende oplevelser med online home games med folk, de kender. Partnerens brug af Home games skal bidrage til og være i overensstemmelse med essensen i Home Games. Spillerdata, ranglister, klubstatistik og mange andre spilresultater ("Dataværktøjer") leveres gennem Home Games, alle med det ene formål at hjælpe brugernes sociale og konkurrencemæssige oplevelse blandt venner og medlemmer af lukkede sammenslutninger. Ingen af Dataværktøjerne eller informationen indsamlet herfra må bruges eller gives til Klubmanagere, Medlemmer eller tredjepart for nogen finansiel fortjeneste. Operatøren forbeholder sig retten til, hvis de opdager eller mistænker misbrug af essensen bag Home Games, eller at Dataværktøjer eller information herfra er blevet brugt af Partneren til finansiel fortjeneste, at suspendere Partneren frabrugen af Home Games og/eller at lukke den pågældende Klub, uden varsel.
  • 6.2 Du får hermed retten til at markedsføre og promovere Home Games ved at placere Markedsføringskoder og/eller Links på din Hjemmeside som del af licensen givet iht. Paragraf 3.1.
  • 6.3 Du har tilladelse til at invitere dine Hjemmesidebrugere, inkl. via e-mail, til at blive Klubmanager og at inkludere din Markedsføringskode og/eller Linket i sådanne e-mails, MEN det er strengt forbudt for nogen tredjepart, inkl. uden begrænsning dine Hjemmesidebrugere og Klubmanager eller -medlemmer, at invitere potentielle Medlemmer til en Klub med dine Links eller Markedsføringskoder.
  • 6.4 Du må under ingen omstændigheder inkludere Markedsføringskoder og/eller Links leveret til dig i denne Aftale, eller anden form for tilskyndelse overhovedet, i nogen invitation sendt af dig til tredjepart, inkl. uden begrænsning, dine Hjemmesidebrugere, for at blive Medlem af en Klub, du har oprettet.
  • 6.5 Du må under ingen omstændigheder anmode nogen tredjepart, inkl. uden begrænsing brugere af din Hjemmeside, om at invitere potentielle Medlemmer til en Klub ved at bruge dine Markedsføringskoder og/eller Links.
  • 6.6 Du må under ingen omstændigheder tilbyde eller give (eller lade tredjepart tilbyde eller give) nogen tilskyndelser (direkte eller indirekte, finansielle eller på anden måde) via e-mail, Hjemmesidepublikationer eller andre medier (online eller offline) til nogen tredjepart gennem din brug af Home Games inkl. delingen af din Kommission optjent gennem brugen af Home Games.
  • 6.7 Du må under ingen omstændigheder bruge Home Games på en måde, der er et misbrug af produktet (inkl. bruge det til at øge Kommissionen, du modtager).
  • 6.8 Hvis vi opdager, at du har brudt denne Paragraf 6 eller har taget handlinger, der omgår forbudene heri, forbeholder vi os retten til at tage nødvendige forholdsregler, inkl. lukning af involverede Klubber og/eller annullering af denne Aftale.
  • 6.9 Din ret til at bruge Home Games som givet i denne Sektion 6 kan til enhver tid tilbagetrækkes af os og er underlagt yderligere betingelser og/eller begrænsninger, som vi fra tid til anden kan stipulere, så som, men ikke begrænset til en begrænsning på antallet eller procentdelen af Medlemmer linket til dig via en Tracker i en given Klub.
 7. Immaterielle rettigheder
  • 7.1 Med det ene formål at udføre sine forpligtelser under denne Aftale og mens Aftalen løber, giver Rational Partneren en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og ikke-uigenkaldelig licens til at bruge Varemærkerne i forbindelse med placeringen af Links og Markedsføringskoder på Hjemmesiden. Denne licens kan ikke videregives, overdrages eller sublicenseres af Partneren.
  • 7.2 Partneren påtager sig ikke at bruge Varemærkerne eller Rationals Forretningshemmeligheder på en måde, der ikke er tilladt heri, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Rational. I særdeleshed må Partneren ikke:
   1. registrere et domænenavn; eller
   2. byde på en Internet søgemaskine for et søgeord; eller
   3. bruge noget subdomænenavn
  • der indeholder, inkorporerer eller består af Varemærkerne eller nogen domænenavne, der kan forveksles med Varemærkerne.
  • 7.3 I eksekutionen af denne Aftale og som en fortløbende forpligtelse skal Partneren informere Rational om alle domænenavne, de eer, der er i strid med Paragraf 7.2. Når vi er blevet informeret om, at du har registreret et domænenavn, der er i strid med Paragraf 7.2, bliver du kontaktet og bedt om at overføre domænenavnet straks og uden vederlæg til os eller et firma udpeget af os. DIN FORPLIGTELSE TIL AT OVERFØRE DOMÆNENAVNE REGISTRERET I STRID MED PARAGRAF 7.2 GÆLDER OGSÅ FOR DOMÆNENAVNE, DER ER REGISTRERET FØR INDTRÆDELSEN I DENNE AFTALE. Indtil domænenavnene er blevet overføret til det angivne firma, må du ikke lade registreringen af domænenavnene udløbe. Vi kan på eget skøn tilbageholde al Kommission, der tilfalder dig, indtil domænenavnene er overført.
  • 7.4 Intet heri skal skal regnes for eller forståes som en overførsel fra noget Gruppe-medlem eller Rational til Partneren af nogen rettigheder til Varemærkerne eller Forretningshemmelighederne eller andre IP-rettigheder, og Partneren accepterer i særdeleshed, at han ikke må søge om varemærkeregistrering i nogen retskredse, der kan forveksles med Varemærkerne.
  • 7.5 Partneren anerkender hermed, at al information angående alle Kvalificerede spillere er eksklusivt tilhører Operatøren, og at Partneren ikke har nogen rettigheder til dem.
  • 7.6 Rational og alle Gruppe-medlemmerne forbeholder sig alle IP-rettigheder i Varemærker og Forretningshemmeligheder, og de kan tilbagetrække licensen givet til Partneren uden varsel ved at informere Partneren herom på skrift. Partneren kan ikke hæcve ugyldighed, uigennemførlighed eller bestride ejerskabet af Varemærkerne med nogle retslige handlinger og må ikke tage handlinger, der kan skade Gruppe-medlemmernes rettigheder til Varemærkerne.
 8. Løbetid og ophævelse
  • 8.1 Denne Aftale træder i kraft fra den Effektive dato og fortsætter indtil den ophæves ifølge betingelserne heri.
  • 8.2 Du kan ophæve Aftalen til enhver tid med eller uden grund, ved at skrive til os.
  • 8.3 Hvis en af følgende sker:
   1. et brud foretaget af Partneren på en paragraf i denne Aftale; eller
   2. hvis Rational mener, du har handlet på en måde, der underminerer Aftalens natur; eller
   3. Partnerens Brugerkonto bliver lukket af Operatøren af nogen grund,
  • forbeholder Rational sig den fulde ret til (uden at præjudicere sine andre rettigheder eller retsmidler under denne Aftale, andre aftaler, ved lov eller på anden måde) at (i) ophæve denne Aftale øjeblikkeligt og/eller (ii) på ubestemt tid tilbageholde al Kommission fra Partneren, der er opstået som resultat af brudet.
  • 8.4 Vi kan ophæve denne Aftale til enhver tid med syv dages skriftlig varsel.
  • 8.5 I det tilfælde, at Partneren laver nogen overdragelse for sine kreditorers skyld eller giver nogen ordning med sine kreditorer; eller har udnævnt eller skal være genstand for et varsel fra et modtager- eller holdingselskab; eller være genstand for frivillig eller tvungen likvidation (ud over med det formål at foretage en solvent rekonstruktion eller fusion); eller bliver genstand for en administrativ forordning eller insolvensprocedure eller lignende events; eller ophører med at drive virksomhed eller (som naturlig person) regnes ude af stand til at betale sin gæld eller ikke at have nogen rimlig fremtidsudsigter for at gøre det, kan vi med øjeblikkeligt varsel ophæve denne Aftale.
  • 8.6 Uden at begrænse andre rettigheder eller retsmidler, Rational har under denne Aftale, kan Rational opsige Aftalen øjeblikkeligt, hvis vi mener, Partneren er blevet en konkurrent til Rational og/eller andre enheder i den samme virksomhedsgruppe.
  • 8.7 Ophævelse af denne Aftale fjerner ikke nogen af parternes forpligtelser under denne Aftale, der i deres beskrivelse eller kontekst er tænkt til at fortsætte efter ophævelsen af Aftalen.
  • 8.8 Desuagtet Paragraf 8.5 og 8.6 herover og for at undgå tvivl, præciseres det her, at Rational ikke er forpligtet til at betale Kommission for Kvalificerede spillere, når sådanne Kvaficerede spillere opstår som resultat af Links og/eller Markedsføringskoder efter opsigelsen af Aftalen.
  • 8.9 Efter ophævelsen af denne Aftale og betaling til Partneren af penge skyldt på ophævelsestidspunktet, har Rational ikke pligt til at betale yderligere Kommission til Partneren.
  • 8.10 Ved ophævelsen skal Partneren fra sin Hjemmeside øjeblikkeligt fjerne og stoppe med at bruge alle Links, Markedsføringskoder, Varemærker og andet materiale modtaget af eller på vegne af Rational til Partneren under denne Aftale, og alle licenser og rettigheder modtaget heri af Partneren ophører øjeblikkeligt. Det foregående forhindrer dig ikke i at linke til Sitet, så længe du gør det for personlig, ikke-kommersiel brug i forbindelse med Home Games. Ved opsigelsen af denne Aftale skal Partneren øjeblikkeligt returnerer alle fortrolige oplysninger i sin kontrol eller besiddelse til Rational.
 9. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar
  • 9.1 Hverken Rational eller Operatøren garanterer, at Sitet eller tilhørende software er fejlfri eller uafbrudt, og er ikke ansvarlig for konsekvenserne for sådanne fejl og forstyrrelser. Yderligere giver hverken Rational eller Operatøren nogen repræsentationer eller garantier, hverken direkte eller indirekte, til Partneren, angående indholdet påtænkt af denne Aftale, kvaliteten, salgbarheden, formålstjenligheden eller egnetheden af Sitet eller softwaren.
  • 9.2 Under ingen omstændigheder er nogen part ansvarlig overfor den anden for indirekte, påløbende, følgende særlige eller eksemplariske skader (inkl. tab af omsætning, profit eller data) opstået som følge af betingelserne i denne Aftale eller sager, relateret til bestemmelserne heri. Rationals samlede maksimale ansvar opstået i forbindelse med denne Aftale kan ikke overstige den samlede Kommission betalt eller skyldt til Partneren under betingelserne i denne Aftale. Betegnelsen "indirekte, påløbende, følgende særlige eller eksemplariske skader" som brugt i Paragraf 9.2 dækker ikke yderligere eller øgede direkte udgifter pådraget af Rational og/eller Operatøren, opstået som følge af Partnerens handlinger, der udgør et brud på denne Aftale.
  • 9.3 Partneren repræsenterer og garanterer hermed, at han selvstændigt har bedømt ønskværdigheden af at fungere so Partner for Rational og, ud over som fremsat heri, at han ikke beror sig på nogen garantier, repræsentationer eller udtalelser fra Rational.
 10. Skadeserstatning
  Partneren skal forsvare, sikre, og holde Rational, Operatøren, Gruppen og disses anpartshavere, direktører, funktionærer, ansatte, agenter og repræsentanter, og efterfølgere skadesløse fra og mod al og alle gæld, tab, skader og udgifter, inkl. advokatsalær resulterende fra, opstået af, eller på nogen måde forbundet med (a) alle aktuelle eller angivelige brud fra Partners side på garantier, repræsentationer eller forehavender igangsat af Partneren og indeholdt i denne Aftale; (b) Partnerens udførsel af sine forpligtelser under denne Aftale; (c) Partnerens uagtsomhed eller ansvarspådragende adfærd under udførsel af sine forpligtelser under denne Aftale; og/eller (d) alle skader forårsaget direkte eller indirekte af Partnerens uagtsomhed eller bevidste handlinger eller udeladelser, eller uautoriseret brug af dennes Link(s).
 11. Fortrolighed
  Al information angående Opertørens og/eller Rationals drift, struktur, personale, ledelse eller anden data, der med rimelighed kan regnes for intern information, skal blive holdt strengt fortroligt af Partneren. Dette inkluderer (men er ikke begrænset til) al korrepondance mellem Rational og Partneren, samt al information angående antallet af spillere på Sitet, Rake-beløb og anden finansiel, statistisk eller generel information, der gives af Rational til Partneren, uanset om denne information er markeret som fortrolig. Al denne information forbliver fortrolig efter ophævelsen af Aftalen, indtil informationen ophører med at være fortrolig, ud over ved brud på denne Aftale eler yderligere fortrolighedsaftaler, Rational har bedt Partneren om at underskrive. Rational kan bede Partneren om at underskrive en fortrolighedserklæring, hvis de finder, at informationen givet til Partneren kræver yderligere fortrolighedserklæringer.
 12. Uafhængig undersøgelse
  Du bekræfter, at du har læst Aftalen, haft mulighed for at konsultere dine egne juridiske rådgivere, hvis ønsket, og accepterer alle betingelser og vilkår. Du bekræfter, at du uafhængigt har bedømt ønskværdigheden i at deltage i Programmet, og at du ikke er afhængig af repræsentationer, garantier eller udtalelser, der ikke er angivet i denne Aftale.
 13. Modifikation
  Rational forbeholder sig retten til at opdatere eller modificere denne Aftale eller dele heraf til enhver tid uden varsel, og du vil være bundet af den rettede Aftale indenfor 14 dage efter, den er blevet offentliggjort på Program-sitet. Derfor anbefaler vi, at du besøger Program-sitet regelmæssigt og tjekker de betingelser og vilkår, der indgår i den gældende Aftale. Din fortsatte deltagelse i Programmet regnes for din accept af alle ændringer til Aftalen.
 14. Generelt
  • 14.1
  • 14.1 Alle meddelelser, varsler og krav, samt al anden kommunikation (med mindre andet er specificeret i denne Aftale) under denne Aftale, foregår på skrift og regnes for modtaget 72 timer efter afsendelse med normal post eller ved leveringstidspunktet, hvis den overleveres af person eller sendes per e-mail. Varsler fra dig til Rational i forbindelse med denne Aftale eller Programmet, skal generelt sendes via e-mail til affiliates@pokerstarspartners.com.
  • 14.2 Denne Aftale skal, ved indtrædelse, udgøre den samlede aftale mellem parterne i forhold til indholdet heri, og den træder i stedet for alle tidligere forståelser, både mundtlige og skriftlige, mellem parterne med henblik på indholdet heri, og alle tidligere aftaler mellem parterne, hvorvidt de er mundtlige eller skriftlige, der omhandler indholdet i denne Aftale.
  • 14.3 Det aftales hermed, at Partneren er en uafhængig kontraktor, og hverken denne Aftale eller nogen betingelser eller vilkår heri, skal tolkes som at have skabt et partnerskab, joint venture eller agenturforhold eller give et franchise mellem parterne.
  • 14.4 Hvis nogen af bestemmelserne i denne Aftale af en kompetent domstol bliver erklæret ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige, beholder de resterende bestemmelser deres fulde effekt.
  • 14.5 Ingen frafaldelse af brud på nogle af bestemmelserne i denne Aftale skal regnes for en frafaldelse af tidligere, samtidige eller fremtidige brud på samme eller andre bestemmelser heri, og ingen frafaldelse er gældende, med mindre den sker på skrift og er underskrevet af en autoriseret repræsentant for den frafaldende part.
  • 14.6 Aftalen og alle sager vedrørende den er underlagt og skal forstås i forhold til lovene i Isle of Man. Du accepterer uigenkaldeligt, at de relevante domstole i Isle of Man har den eksklusive domsret i forbindelse med alle krav, tvister eller søgsmål opstået i forbindelse med Aftalen, og uigenkaldeligt afgiver retten til at protestere mod, at sager bliver ført foran disse domstole, eller at en sag er blevet ført foran et uhensigtsmæssigt forum, eller at disse domstole ikke har kompetence. Intet i denne paragraf skal begrænse Rationals ret til eller mulighed for at føre sager mod dig i andre kompetente domstole, ej heller forhindrer søgsmål i en eller flere andre retskredse, at der kan lægges sag an i andre retskredse, samtidigt eller efterfølgende, indenfor den pågældende retskreds love herom.
  • 14.7 For at undgå tvivl, præciseres det hermed, at Partneren under ingen omstændigheder har autoritet til at binde eller forpligte PokerStars på nogen måde eller til at påtage sig gæld eller forpligtelser på dennes vegne, ej heller må Partneren udgive sig for at have sådanne autoritet, med mindre denne autoritet udtrykkeligt er blevet givet til Partneren på skift.
  • 14.8 Den engelske version af denne Aftale er den gældende version, hvis der opstår nogen misforhold eller afvigelser i forhold til oversatte versioner af Aftalen.

APPENDIKS A

Sektion 1. PS-sites

www.pokerstars.com
www.pokerstars.fr – der kun skal markedsføres og promoveres af Partnere, der er bosat i Frankrig
www.pokerstars.be
www.pokerstars.dk
www.pokerstars.it
www.pokerstars.es
www.pokerstars.ee
www.pokerstars.eu

Sektion 2. FTP-sites

www.fulltiltpoker.com
www.fulltiltpoker.eu

APPENDIKS B
VAREMÆRKER

PokerStars
PokerStars.com,
PokerStars.net,
European Poker Tour,
EPT,
Latin American Poker Tour,
LAPT,
Asia Pacific Poker Tour,
APPT,
ANZPT,
North American Poker Tour,
NAPT,
PokerStars Caribbean Adventure,
PCA,
UKIPT,
Estrellas Poker Tour,
ESPT,
Portugal Poker Series,
PPS,
France Poker Series,
FPS,
Italian Poker Tour,
IPT,
World Championship of Online Poker,
WCOOP,
World Cup of Poker,
WCP,
Sunday Million;
Home Games;
Full Tilt Poker;
FTP; og
Rush Poker.